Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tidig piprörsgräsmal Elachista deriventa
Elachista deriventa Kaila & Mutanen, 2008. Tidig piprörsgräsmal är en nyligen avskild art från Elachista elegans. Flygtiden är i juni medan elegans flyger i juli-augusti. Utbredingen är så vitt känt från Sm till Gä. Vingbredd 6-8 mm. Larven minerar i piprör.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_deriventa.html
Latest update: 31 maj 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson