Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Abiskogräsmal Elachista abiskoella
Elachista abiskoella Bengtsson, 1977. Abiskogräsmal. Kännetecken: Vingbredd 8-9 mm. Huvud vitt mellankropp gråbrun. Labialalper ljusgrå. Framvingar gråbruna med ett något vinklat, vitt tvärband på vingens mitt samt två, vita motstående fläckar mot vingens spets som ibland flyter samman till ett tvärband. Bakvingar grå. Levnadsätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på myrar. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Abiskogräsmal har hittills enbart påträffats i Torne lappmark, Abisko. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 24 novemer 2020