Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Eilema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockragul lavspinnare Eilema lutarellum Ockragul lavspinnare Eilema lutarellum
Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758). Ockragul lavspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller i en barkspringa.
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/eilema_lutarella.html
Latest update: 22 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson