Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Eilema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkgrå lavspinnare Eilema complanum Mörkgrå lavspinnare Eilema complanum Mörkgrå lavspinnare Eilema complanum
Eilema complanum (Linnaeus, 1758). Mörkgrå lavspinnare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 30-36 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller i en barkspringa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/eilema_complana.html
Latest update: 1 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson