Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839). Lönnfruktsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår gula till rostbruna, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt svartbruna med vitaktig teckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation juli-augusti. Förekomst: Finns på marker där det växer skogslönn. Biologi: Till färgen gul. Honan till första generationens larver lägger sina ägg på lönnfruktens vingar. Honan till andra generationens larver lägger sina ägg på blomknoppar. Vid kläckning borrar sig larven in i frukten respektive knoppen och gör där en mina med exkrementerna spridda. Kokongen är gulbrun och hittas ofta på lönnfrukter. Näringsväxt: Acer platanoides. Utbredning: Förekommer från Skåne till Ångermanland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza
Mina och kokong av Lönnfruktsdvärgmal Ectoedemia sericopeza i lönnfrukts.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 23 maj 2023