Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mjölondvärgmal Ectoedemia albibimaculella Mjölondvärgmal Ectoedemia albibimaculella
Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927). Mjölondvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår samt krage gula, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkgrå med vitaktig teckning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på öppna, torra marker där det växer tall, gärna i kusttrakter. Biologi: Larven minerar i stjälken och i knoppar av mjölon. Kokongen är mörkgul. Näringsväxt: Arctostaphylos uva-ursi. Utbredning: Förekommer sällsynt från Småland till Västerbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/ectoedemia_albibimaculella.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson