Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cnephasiini
Eana

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större gulfläcksgråvecklare Eana penziana Större gulfläcksgråvecklare Eana penziana Större gulfläcksgråvecklare Eana penziana
Eana penziana (Thunberg, 1891). Större gulfläcksgråvecklare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever i ett vävrör vid rötterna och livnär sig på fårsvingel, gulkämpar och strandtrift, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 september 2020