Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cnephasiini
Eana

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsgråvecklare Eana osseana Ängsgråvecklare Eana osseana Ängsgråvecklare Eana osseana Ängsgråvecklare Eana osseana Ängsgråvecklare Eana osseana
Eana osseana (Scopoli, 1763). Ängsgråvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-23 mm. Larven lever i maj juni i ett vävrör under gräs, örter och mossa, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 18 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson