Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Dysgonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusbandat ordensfly Dysgonia algira
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767). Ljusbandat ordensfly har påträffats i Danmark och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/dysgonia_algira.html
Latest update: 14 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson