Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Dysgonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusbandat ordensfly Dysgonia algira Ljusbandat ordensfly Dysgonia algira
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767). Ljusbandat ordensfly har påträffats i Danmark och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson