Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Pyraustinae
Spilomelini
Dolicharthria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktmott Dolicharthria punctalis Punktmott Dolicharthria punctalis
Punktmott Dolicharthria punctalis
(prep MC 2631)

Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Punktmott förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västmanland. Vingbredd 13-22 mm. Larven lever från september till maj i blommor och blad på kärringtand och klöver, förpuppning i kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 juni 2023