Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Spilomelinae
Diplopseustis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldpalmsmott Diplopseustis perieresalis Guldpalmsmott Diplopseustis perieresalis
Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859). Guldpalmsmott togs första gången i Västergötland, Pixbo av Stefan Lemurell där den lockades till ljus 27 juni 2014. Därefter har den påträffats i Småland samt i Uppland. Arten har tagits på Bornholm och i Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 16-22 mm. Larven har kläckts från bland annat guldpalm, kanariepalm och väderkvarnspalm. Den tycks ha etablerat sig väl i Europa och finns nu i så gott som hela Syd- och Mellaneuropa även om ursprunget är fjärran östern, Australien och Nya zeland. I oktober 2000 togs den i Portugal för första gången i Europa. På Nya zeland anges larvens värdväxt till Carex secta, i Schweiz har den kläckts från Trachycarpus, (väderkvarnspalm). I Tyskland kläckt från importerad palm och på Kanarieöarna från guldpalm, Howea forsteriana.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 maj 2023