Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Griposia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Dichonia aprilina
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758). Grönt ekfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 42-52 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson