Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Griposia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Griposia aprilina Grönt ekfly Dichonia aprilina
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758). Grönt ekfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 42-52 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/dichonia_aprilina.html
Latest update: 1 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson