Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Dialectica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lungörtsstyltmal Dialectica imperialella
Dialectica imperialella (Zeller, 1847). Lungörtsstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 6,5-9 mm. Huvud blygrått med ljusa sidor. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna kopparbruna med fyra vita, snedställda framkantsfläckar inramade av svarta kanter. På yttre delen av bakkanten finns 3 mindre, vita fläckar. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-augusti. Förekomst: Finns i fuktig skogsmark där det växer lungört. Biologi: Larven är i sista stadiet röd med brunt huvud. Den gör en fläckmina med ibland flera larver i samma mina. Förpuppning i en rödaktig kokong på marken. Näringsväxt: Pulmonaria. Utbredning: Har påträffats i södra Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 2 december 2019