Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressaria

Sprängörtplattmal Depressaria daucella
(prep. 10244) Depressaria daucella
Bäckmärkeplattmal Depressaria ultimella
(prep. 9331) Depressaria ultimella
Palsternackplattmal Depressaria radiella
(prep. 4577) Depressaria radiella
Säfferotplattmal Depressaria libanotidella
(prep. 10246) Depressaria libanotidella
Bockrotplattmal Depressaria pimpinellae
(prep. 4572) Depressaria pimpinellae
Dyster plattmal Depressaria badiella
(prep. 9869) Depressaria badiella
Ljusbröstad bockrotplattmal Depressaria pulcherrimella
(prep. 8117) Depressaria pulcherrimella
Ljusbröstad morotplattmal Depressaria douglasella
(prep. MC 2846) Depressaria douglasella
Gotlandssäfferotplattmal Depressaria nemolella
(prep. 10247) Depressaria nemolella
Allmän hundkexplattmal Depressaria sordidatella
(prep. 10241) Depressaria sordidatella
Renfaneplattmal Depressaria emeritella
(genitalieprep saknas) Depressaria emeritella
Ljusbröstad gråboplattmal Depressaria leucocephala
(prep. 9868) Depressaria leucocephala
Vitpunkterad plattmal Depressaria albipunctella
(prep. 10242) Depressaria albipunctella
Ljuspunkterad röllekplattmal Depressaria olerella
(prep. 8117) Depressaria olerella
Hårflokeplattmal Depressaria chaerophylli
(prep. 10243) Depressaria chaerophylli
Tvåfärgad morotplattmal Depressaria depressana
(prep. 10145) Depressaria depressana
Nordlig röllekplattmal Depressaria silesiaca
(prep. 8846) Depressaria silesiaca
Streckad fältmalörtplattmal Depressaria artemisiae
(foto Peter Buchner) Depressaria artemisiae
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/depressaria_genitalia.html
Latest update: 25 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson