Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Parkpraktmal Denisia luticiliella Parkpraktmal Denisia luticiliella
Denisia luticiliella (Erschoff, 1877). Parkpraktmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud gult med långa, svavelgula palper. Mellankropp med gulaktiga inslag, bakkropp mörkgrå. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna med vita ringar. Framvingar brunsvarta, rikligt med inslag av gula fjäll. Mot spetsen två gula motfläckar samt ytterligare fläckar i bakkant och mot mitten. Bakvingar gråbruna.Levnadssätt: Fjärilen kan under dagen ses sitta på grova trädstammar. Den flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer, parker, alléer med grovstammiga träd. Biologi: Larven lever under bark. Näringsväxter: Grova äldre lövträd. Utbredning: Togs första gången i Skutskär, Upland 2010. Har nu även tagits i Gästrikland. Togs 2015 i Danmark, 2011 i Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/denisia_luticiliella.html
Latest update: 18 januari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson