Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Eustrotiinae
Deltote

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvärstreckat glansfly Deltote bankiana Tvärstreckat glansfly Deltote bankiana Tvärstreckat glansfly Deltote bankiana
Deltote bankiana (Fabricius, 1775). Tvärstreckat glansfly. Kännetecken: Vingbredd 21-23 mm. Huvud och thorax bruna. Bakkropp gråbrun mot thorax vit. Framvingarna olivbruna med två sneda, oregelbundna vita tvärband. Längs utkanten ett vitt längsstreck samt i framkant en liten vit fläck. Bakvingar grå. Liknande arter: Går knappast att förväxla med någon annan art. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av juni till början av augusti. Förekomst: Finns på öppna ängsmarker. Biologi: Puppan övervintrar. Larven lever på diverse gräs och starr-arter från slutet av juli till september. Den är grön med vit sidolinje. Längd som fullvuxen 19-22 mm. Förpuppning i en kokong strax under marken. Näringsväxter: Carex, Cyperus, Poa. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 24 juni 2021