Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Dahlica

Kantsäckspinnare Dahlica triquetrella
(partenogenetisk saknar male) Dahlica triquetrella
Jungfrusäckspinnare Dahlica lichenella
(partenogenetisk saknar male) Dahlica lichenella
Röksäckspinnare Dahlica lazuri
(prep. MC 2732) Dahlica lazuri
Tunnvingesäckspinnare Dahlica charlottae
(prep. MC 192) Dahlica charlottae
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/dahlica_genitalia.html
Latest update: 29 november 2007
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web