Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Käringtandsvecklare Cydia succedana
Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775). Käringtandsvecklare förekommer sällsynt från Sk till Jä. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i juli augusti i baljorna av ginst, harris och Käringtand, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_succedana.html
Latest update: 17 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson