Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Käringtandsvecklare Cydia succedana Käringtandsvecklare Cydia succedana Käringtandsvecklare Cydia succedana Käringtandsvecklare Cydia succedana
Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775). Käringtandsvecklare förekommer sällsynt från Skåne till Jämtland. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i juli augusti i baljorna av ginst, harris och Käringtand, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 juni 2020