Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälggallvecklare Cydia servillana Sälggallvecklare Cydia servillana
Cydia servillana (Duponchel, 1836). Sälggallvecklare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever från augusti till april i grenar av sälg och orsakar gallbildning, förpuppning i gallen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 april 2021