Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bredbandsvecklare Grapholita injectiva
Grapholita injectiva (Heinrich, 1926). Bredbandsvecklare har påtäffats i Vallentuna Up. En införd art som lever i kottar.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_injectiva.html
Latest update: 27 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson