Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Cydia

Dubbelmåneärtvecklare Cydia fissana
(prep. 10635) Cydia fissana
Klövervecklare Cydia compositella
(prep. 10634) Cydia compositella
Sötvedelvecklare Cydia pallifrontana
(prep. 10636) Cydia pallifrontana
Fjällvedelvecklare Cydia aureolana
(prep. 10637) Cydia aureolana
Skogsklövervecklare Cydia caecana
(prep. 10638) Cydia caecana
Humlevecklare Cydia discretana
(prep. 10632) Cydia discretana
Backvialvecklare Cydia gemmiferana
(genitaliebild saknas) Cydia gemmiferana
Förstamajvecklare Cydia jungiella
(prep. 10631) Cydia jungiella
Månfläckad ärtvecklare Cydia lunulana
(prep. 4425) Cydia lunulana
Vickerärtvecklare Cydia orobana
(prep. 10633) Cydia orobana
Plommonvecklare Cydia funebrana
(prep. ZOOTAX 2238) Cydia funebrana
Nypononvecklare Cydia tenebrosana
(prep. ZOOTAX 2241) Cydia tenebrosana
Hagtornbärvecklare Cydia janthinana
(prep. MC 2182) Cydia janthinana
Ärtvecklare Cydia nigricana
(prep. 7143) Cydia nigricana
Kärringtandvecklare Cydia succedana
(prep. 10619) Cydia succedana
Luzernvecklare Cydia medicaginis
(prep. 9377) Cydia medicaginis
Puktörnevecklare Cydia microgrammana
(genitaliebild saknas) Cydia microgrammana
Enbarkvecklare Cydia duplicana
(prep. 10621) Cydia duplicana
Kvartsmånetallbarkvecklare Cydia cognatana
(prep. MC 1814) Cydia cognatana
Svart granborrvecklare Cydia illutana
(genitaliebild saknas) Cydia illutana
Aspbarkvecklare Cydia corollana
(prep. 10625) Cydia corollana
Allmän tarrbarkvecklare Cydia coniferana
(prep. 9178) Cydia coniferana
Grankådvecklare Cydia indivisa
(genitaliebild saknas) Cydia indivisa
Tallkådvecklare Cydia cosmophorana
(prep. 9159) Cydia cosmophorana
Grankottvecklare Cydia strobilella
(prep. 9152) Cydia strobilella
Granbarkvecklare Cydia pactolana
(prep. 10620) Cydia pactolana
Lärkbarkvecklare Cydia grunertiana
(genitaliebild saknas) Cydia grunertiana
Äpplevecklare Cydia pomonella
(prep. ZOOTAX 2177) Cydia pomonella
Sälggallvecklare Cydia servillana
(prep. 10622) Cydia servillana
Almbarkvecklare Cydia leguminana
(genitaliebild saknas) Cydia leguminana
Lönnfruktvecklare Cydia cornucopiae
(genitaliebild saknas) Cydia cornucopiae
Ekollonvecklare Cydia triangulella
(prep. 10623) Cydia triangulella
Bokollonvecklare Cydia fagiglandana
(prep. 10624) Cydia fagiglandana
Tegelfärgad ekollonvecklare Cydia amplana
(genitaliebild saknas) Cydia amplana
Lönnfruktvecklare Cydia inquinatana
(prep. 10626) Cydia inquinatana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_genitalia.html
Latest update: 18 augusti 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web