Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Cydia

Ärtvecklare Cydia nigricana
(prep. 7143) Cydia nigricana
Kärringtandvecklare Cydia succedana
(prep. 10619) Cydia succedana
Luzernvecklare Cydia medicaginis
(prep. 9377) Cydia medicaginis
Puktörnevecklare Cydia microgrammana
(genitaliebild saknas) Cydia microgrammana
Enbarkvecklare Cydia duplicana
(prep. 10621) Cydia duplicana
Kvartsmånetallbarkvecklare Cydia cognatana
(prep. MC 1814) Cydia cognatana
Svart granborrvecklare Cydia illutana
(genitaliebild saknas) Cydia illutana
Aspbarkvecklare Cydia corollana
(prep. 10625) Cydia corollana
Allmän tarrbarkvecklare Cydia coniferana
(prep. 9178) Cydia coniferana
Grankådvecklare Cydia indivisa
(genitaliebild saknas) Cydia indivisa
Tallkådvecklare Cydia cosmophorana
(prep. 9159) Cydia cosmophorana
Grankottvecklare Cydia strobilella
(prep. 9152) Cydia strobilella
Granbarkvecklare Cydia pactolana
(prep. 10620) Cydia pactolana
Lärkbarkvecklare Cydia grunertiana
(genitaliebild saknas) Cydia grunertiana
Äpplevecklare Cydia pomonella
(prep. ZOOTAX 2177) Cydia pomonella
Sälggallvecklare Cydia servillana
(prep. 10622) Cydia servillana
Almbarkvecklare Cydia leguminana
(genitaliebild saknas) Cydia leguminana
Lönnfruktvecklare Cydia cornucopiae
(genitaliebild saknas) Cydia cornucopiae
Ekollonvecklare Cydia triangulella
(prep. 10623) Cydia triangulella
Bokollonvecklare Cydia fagiglandana
(prep. 10624) Cydia fagiglandana
Tegelfärgad ekollonvecklare Cydia amplana
(genitaliebild saknas) Cydia amplana
Lönnfruktvecklare Cydia inquinatana
(prep. 10626) Cydia inquinatana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson