Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspskogsvecklare Cydia cornucopiae Aspskogsvecklare Cydia cornucopiae Aspskogsvecklare Cydia cornucopiae
Cydia cornucopiae (Tengström, 1869). Aspskogsvecklare förekommer sällsynt i Dalarna och numera (2022) även I Lule lappmark. Vingbredd 12-15 mm. Larven förmodas leva på asp.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 16 juni 2022