Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Cupido

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kronillblåvinge Cupido alcetas
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804). Kronillblåvinge har i Norden bara påträffats i Finland, i juli 1974, året efter en större invasion av C. argiades. Fyndet uppdagades först 1996. Arten förekommer närmast i Tjeckien, Slovakien och Ukraina. I Sibirien är den påträffad norrut till 65° N. Världsutbredningen sträcker sig från Spanien genom hela södra och sydöstra Europa till Altaj. Kronillblåvinge påträffas i olika torr­ängsmiljöer med värdväxten rosenkronill Securigera varia, huvudsakligen söder om Alperna där den når upp till 1 000 m ö.h. Arten uppträder i Medelhavs­området med 2-3 generationer under april-september.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 1 december 2022