Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Asterkapuschongfly Cucullia asteris Asterkapuschongfly Cucullia asteris Asterkapuschongfly Cucullia asteris Asterkapuschongfly Cucullia asteris Asterkapuschongfly Cucullia asteris
Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775). Asterkapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 38-50 mm. Larven lever på gullris och strandaster, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson