Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Ctenoplusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunvattrat metallfly Ctenoplusia limbirena Brunvattrat metallfly Ctenoplusia limbirena
Ctenoplusia limbirena (Guenée, 1852). Brunvattrat metallfly har påträffats i Danmark vid ett tillfälle, men saknas i övriga Norden. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på bl.a. nässlor, salvia, kungsljus, tobak och stockros, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson