Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Crocidosema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattostfrövecklare Crocidosema plebejana Kattostfrövecklare Crocidosema plebejana
Crocidosema plebejana (Zeller, 1847). Kattostfrövecklare förekommer i Danmark och Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i bladskaft, stjälk och frökapslar av Althea, Lavathera, Malva, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson