Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Crambinae
Crambus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpgräsmott Crambus uliginosellus Sumpgräsmott Crambus uliginosellus Sumpgräsmott Crambus uliginosellus Sumpgräsmott Crambus uliginosellus
Crambus uliginosellus Zeller, 1850. Sumpgräsmott förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever från september till maj i vävrör på gräs, förpuppning på marken.

Synonym Crambus scoticus auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 16 maj 2021