Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Costaconvexa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mångstreckad fältmätare Costaconvexa polygrammata
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794), hane. Mångstreckad fältmätare är en migrerande art men förekommer sällsynt i Sk och är påträffad upp till Up. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på vattenmåra, förpuppning i marken.
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/costaconvexa_polygrammata.html
Latest update: 29 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson