Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kruståtelsgräsmal Elachista exactella
Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855). Kruståtelsgräsmal förekommer tämligen allmänt i nästan hela landet. Vingbredd 6-7 mm. Larven minerar i kruståtel men förmodligen förekommer även andra gräs.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/cosmiotes_exactella.html
Latest update: 24 november 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson