Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kruståtelsgräsmal Elachista exactella Kruståtelsgräsmal Elachista exactella
Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855). Kruståtelsgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 6-7 mm. Huvud ljusgrått mellankropp grå. Labialpalper ljust gråvita. Framvingar grå, på vingens mitt ett vitt, vinklat tvärband, mot spetsen två vita fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Maj till augusti. Förekomst: Finns på ängsmarker, skogsbryn, åkerkanter. Biologi: Larven gör minor i kruståtel samt förmodligen även andra gräsarter. Näringsväxt: Deschampsia flexuosa. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 8 december 2020