Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandgräsmal Elachista consortella
Elachista consortella (Stainton, 1851). Sandgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 7-8 mm. Huvud ljusgrått mellankropp grå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar grå, på vingens mitt ett vitt, vinklat tvärband, mot spetsen två vita fläckar. Hanen har en betydligt svagare vingteckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av maj till augusti. Förekomst: Finns på öppna gräsmarker, i lövskog mm. Biologi: Larven gör minor i gräsarter. Näringsväxt: Poa. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Dalsland. I övriga Norden finns den i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 7 december 2020