Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cosmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758). Ockragult rovfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cosmia_trapezina.html
Latest update: 27 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson