Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cosmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina Ockragult rovfly Cosmia trapezina
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758). Ockragult rovfly förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 juli 2022