Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tischeriidae
Coptotriche

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånluggmal Coptotriche gaunacella Slånluggmal Coptotriche gaunacella
Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843). Slånluggmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår mörkt gråbruna. Antenner bruna med ljusa spetsar, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängsmark där det växer slån. Biologi: Larven är grönvit med mörkbrunt huvud och gör en veckad mina på bladets översida. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer främst längs kusten från Skåne till Uppland. Den är ej påträffad i övriga norden

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tischeriidae /en/svenska_fjarilar/coptotriche_gaunacella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web