Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Conistra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulhövdat plattfly Conistra erythrocephala Gulhövdat plattfly Conistra erythrocephala Gulhövdat plattfly Conistra erythrocephala
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulhövdat plattfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson