Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Conisania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glimrotsfly Conisania luteago Glimrotsfly Conisania luteago Glimrotsfly Conisania luteago
Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775). Glimrotsfly togs första gången i Sverige på Go Hamra 20.VII - 10.VIII 2004. Arten har nu påträffats från Skåne till Uppland. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på nejlikväxter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 juni 2023