Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Colotois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761). Spinnarmätare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 40-49 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 17 maj 2021