Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Colotois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761). Spinnarmätare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 40-49 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 7 jumni 2022