Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Colotois

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria Spinnarmätare Colotois pennaria
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761). Spinnarmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 40-49 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/colotois_pennaria.html
Latest update: 4 oktober 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson