Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Getväpplingssäckmal Coleophora vulnerariae Getväpplingssäckmal Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839. Getväpplingssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 13-18 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gulaktiga. Labialpalper grå. Framvingar gulbruna med tre silverglänsande längsstreck i mitten, framkanten och på bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på torr kalkrik mark. Biologi: Larven lever i en hårig rörsäck på getväppling. Förpuppning i säcken.Näringsväxt: Anthyllis vulneraria. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 5 mars 2021