Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större mållesäckmal Coleophora sternipennella Större mållesäckmal Coleophora sternipennella Större mållesäckmal Coleophora sternipennella Större mållesäckmal Coleophora sternipennella
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839). Större mållesäckmal förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson