Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större mållesäckmal Coleophora sternipennella Större mållesäckmal Coleophora sternipennella Större mållesäckmal Coleophora sternipennella
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839). Större mållesäckmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_sternipennella.html
Latest update: 28 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson