Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skarpringad stjärnblomssäckmal Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal Coleophora solitariella
Coleophora solitariella Zeller, 1849. Skarpringad stjärnblomssäckmal förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på buskstjärnblomma.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_solitariella.html
Latest update: 7 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson