Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björksäckmal Coleophora serratella Björksäckmal Coleophora serratella Björksäckmal Coleophora serratella
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761). Björksäckmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gulbruna. Labialpalper grågula. Framvingar grovfjälligt bruna till mörkbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven lever i en rörsäck på bl.a. björk och al. Förpuppning i säcken. Näringsväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Malus, Myrica, Salix, Sorbus, Ulmus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Synonym Coleophora fuscedinella Zeller, 1849.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 mars 2021