Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitsprötad gullrissäckmal Coleophora ramosella Vitsprötad gullrissäckmal Coleophora ramosella
Coleophora ramosella Zeller, 1849. Vitsprötad gullrissäckmal förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris.

Synonym Coleophora albicornis Benander, 1936
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_ramosella.html
Latest update: 8 december 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson