Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pältsasäckmal Coleophora derasofasciella
Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952. Pältsasäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-13 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gulbruna. Labialpalper ljusgrå. Framvingar gulbruna med en vit linje i framkanten samt i mitten från basen till spetsen. I bakkanten en vit linje från basen till vingens mitt. Vingspetsen beströdd med svarta fjäll. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger längs bergsidor på 800 till 1100 meters höjd. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på fjällängar där det växer fjällsippor. Biologi: Larven lever i en rörsäck på fjällsippa. Näringsväxt: Dryas octopetala. Utbredning: Arten har hittills endast påträffats i Torne lappmark, Pältsa. Saknas i övriga Norden.

syn. Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 14 februari 2021