Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pältsasäckmal Coleophora paeltsaella
Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999. Pältsasäckmal har hittills endast påträffats i To Pältsa. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i en rörsäck på fjällsippa. Arten kan möjligen vara synonym med Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952, se bild.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_paeltsaella.html
Latest update: 20 februari 2003
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web