Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå björksäckmal Coleophora orbitella Grå björksäckmal Coleophora orbitella Grå björksäckmal Coleophora orbitella
Coleophora orbitella Zeller, 1849. Grå björksäckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp gråbruna. Labialpalper grå. Framvingar gråbruna till grå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven lever i en bladsäck på bl.a. björk och al. Förpuppning i säcken. Näringsväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 mars 2021