Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Solvändesäckmal Coleophora ochrea Solvändesäckmal Coleophora ochrea Solvändesäckmal Coleophora ochrea
Coleophora ochrea (Haworth, 1828). Solvändesäckmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Antenner vita, vid basen kraftigt förtjockade av en ljusgrå tofs. Huvud och mellankropp gulaktiga. Labialpalper ljusgrå. Framvingar svavelgula med längsgående vita linjer. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av juni juli. Förekomst: Finns på alvar- och ängsmarker. Biologi: Larv i en bladsäck på solvända. Förpuppning i säcken. Näringsväxt: Helianthemum nummularium. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt i Skåne samt Öland och Gotland. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 mars 2021