Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullrissäckmal Coleophora virgaureae Gullrissäckmal Coleophora virgaureae Gullrissäckmal Coleophora virgaureae Gullrissäckmal Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae Stainton, 1857. Gullrissäckmal har visat sig bestå av två olika arter som båda förekommer i Sverige. Den ena arten C. proterella beskrevs nyligen på exemplar från Finland. Utbredningen i Sverige kommer så småningom att bli klarlagd. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris. Arten går endast att skilja från den närstående med hjälp av genitalpreparering.

Synonym Coleophora obscenella auct.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson