Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullrissäckmal Coleophora virgaureae Gullrissäckmal Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae Stainton, 1857. Gullrissäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris.

Synonym Coleophora obscenella auct.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_obscenella.html
Latest update: 24 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson