Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Musgrå lingonsäckmal Coleophora murinella Musgrå lingonsäckmal Coleophora murinella
Coleophora murinella Tengström, 1847. Musgrå lingonsäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp grå. Labialpalper grå. Framvingar ljusgrå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns i barrskogsmarker. Biologi: Larven lever i en bladsäck på lingon. Förpuppning i säcken. Näringsväxt: Vaccinium vitis-idaea. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 mars 2021