Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vattenskräppesäckmal Coleophora hydrolapathella Vattenskräppesäckmal Coleophora hydrolapathella
Coleophora hydrolapathella M. Hering, 1924. Vattenskräppesäckmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 13-14 mm. Larven lever i en rörsäck på vattenskräppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_hydrolapathella.html
Latest update: 25 augusti 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web