Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre grönglanssäckmal Coleophora fuscocuprella Mindre grönglanssäckmal Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1861. Mindre grönglanssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Antenner med vita spetsar, tydligt ringade, mot basen grå. Huvud och mellankropp grå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns i ädellövskogar. Biologi: Larven lever i en lappsäck på hassel och björk. Förpuppning i säcken.Näringsväxter: Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 mars 2021