Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större röllikasäckmal Coleophora expressella Större röllikasäckmal Coleophora expressella
Coleophora expressella Klemensiewicz, 1883. Större röllikasäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i en ullig rörsäck på röllika.

Synonym Coleophora subdirectella Kanerva, 1941

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_expressella.html
Latest update: 8 december 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson