Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kilstreckad klintsäckmal Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella Zeller, 1849. Kilstreckad klintsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till Vg. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i en skidsäck på svartklint.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_conspicuella.html
Latest update: 5 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web