Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ringtågsäckmal Coleophora caespititiella Ringtågsäckmal Coleophora caespititiella Ringtågsäckmal Coleophora caespititiella
Coleophora caespititiella Zeller, 1839. Ringtågsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en rörsäck på tåg.

Synonym Coleophora agrammella Wood, 1892

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/coleophora_caespititiella.html
Latest update: 17 juni 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson